<p>Китай и още 14&nbsp;държави в&nbsp;гигантска&nbsp;зона за свободна търговия</p>

Н а виртуална среща в Ханой 15 държави от Азиатско-Тихоокеанския район постигнаха мащабно споразумение за световна търговия – най-голямото в света като брутен вътрешен продукт