ВАС забрани на „Гранична полиция“ да проверява за глоби и фишове

Т ричленен състав на Върховния административен съд нареди на граничните власти незабавно да преустановят връчването на наказателни постановления и/или електронни фишове за неплатени глоби на