Великобритания остана без бензин, хората панически изкупуват горивото

П оложението по британските бензиностанции се изостря все повече. По данни на Асоциацията за продажби на горива на дребно, която представлява 5 500 независими бензиностанции,