Погасяването на дълговете заради кризата ще затрудни близо 50% от бизнеса у нас през 2021

Дълговете, създадени вследствие на COVID-19 кризата, и прекъснатите вериги на доставки са основните притеснения на бизнеса у нас. 43% от компаниите основно затруднение през

1 122 123 124