<p>ВСС не подкрепя създаването на прокурор, който да разследва главния</p>

П ленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) изрази отрицателно становище по проект на Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, който цели създаване на нова фигура

<p>ВСС не подкрепя създаването на прокурор, който да разследва главния</p>

П ленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) изрази отрицателно становище по проект на Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, който цели създаване на нова фигура