Мечта за стаж и кариера в Група ГЕОТЕХМИННад 100 студенти от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ се срещнаха с бивши възпитаници на университета, които днес работят в индустриалната група

Над 100 студенти от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, които се обучават в различни инженерни специалности, научиха от бивши възпитаници на университета, които днес работят в Група ГЕОТЕХМИН, как могат да стигнат от студентската скамейка до мечтаната работа. Това стана по време на едно от първите изнесени кариерни събития на университета в Многофункционалния комплекс ProAuto, зелена сграда – символ на индустрията на бъдещето, успешен пример за стратегията на „Геотрейдинг” АД и Група ГЕОТЕХМИН за прилагане на иновации, дигитализация и енергийна ефективност.МГУ „Св. Иван Рилски“ е институция с близо 70-годишна история, олицетворяваща връзката между образование, наука и бизнес. Ректорът проф. д-р инж. Ивайло Копрев е убеден, че

пазарът на труда има нужда от възпитаниците на МГУ,

100% от които работят в минерално-суровинната индустрия. 25 500 са се реализирали в България, а около 4500 са намерили работни позиции в чужбина. 25% от студентите, които постъпват в МГУ, завършват на първа защита.

Качеството на висшето образование е свързано не само с обучението, а и със сътрудничество с компаниите, смята проф. Копрев и споделя личния си опит. През 1997 г. като студент отива в офиса на основната компания на групата, където е силно впечатлен от DATAMINE – софтуер за управление на минни процеси, за първи път внедрен в страната от „Геотехмин”. „За мен това беше космически кораб – разказва проф. Копрев. – Компаниите от минерално-суровинната индустрия вървят много по-бързо напред, а това дава преимущество на нашия университет. И доброто ни партньорство през годините показва, че това е пътят.“

Сега проф. Копрев доведе български и чуждестранни студенти, за да се срещнат на място с представители на Група ГЕОТЕХМИН – д-р инж. Иван Вутов, зам.- управител на „Геотехмин” ООД и председател на Съвета на директорите на „Геотрейдинг” АД, Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин”, директори и експерти от компаниите. Те разказаха  за подкрепата, която може да им окаже Група ГЕОТЕХМИН, за да осъществят мечтите си, за възможностите за стаж и стипендии.  За лятото на 2022 г. само за учащи в МГУ шест дружества от групата обявяват над 50 стажантски места с последваща възможност за стипендия.

„Всеки млад човек, когато стартира своя професионален път, иска да се присъедини към стабилна икономическа компания. Ние имаме

над 300 разнообразни длъжности и експертиза,

така че това е чудесна възможност хора, които започват да работят при нас, да се развиват, да надграждат своя опит, да поемат допълнително отговорности и да разширяват професионалните си хоризонти“, коментира Антоанета Георгиева, директор „Човешки ресурси“ в „Геотехмин” ООД.

Студентите имаха възможност да чуят как възпитаник на МГУ – инж. Ивайло Николов, днес ръководи един от най-големите и дигитализирани рудници за мед в Европа и колко е важно да имат реален стаж в производството. Колегата му инж. Владимир Александров, също завършил МГУ, сподели през колко длъжности е минал, преди да стане зам.-директор, отговарящ за минното планиране и проектиране на рудника, и как всяка една от тях го е обогатила. Инж. Цветан Дилов, главен експерт по геотехнически въпроси, е работил в Япония, след като започва работа в „Елаците-Мед”. 

Посетил е държави в още 4 континента,

за да проучва опита им в своята сфера. Инж. Йордан Йонов, главен инженер в „Геострой” АД, разказа как обучението в МГУ по маркшайдерство и геодезия му е помогнало да стартира, а по-късно – как се е учил на занаят от по-опитните си колеги.  Красимир Деков,  зам.-търговски директор в „Геотрейдинг”, се издига до позицията от технически сътрудник. В процеса на работа той харесва нова сфера на познание и решава да завърши магистратура по „Управление на добива и преработка на комплексни руди” в МГУ.

Бивши стажанти и стипендианти на дружества от групата споделиха своя опит, а бъдещи кандидати – мечтите си да работят в различни направления.

„Обнадежден съм – казва след срещата Александър Димитров, студент в първи курс по подземно строителство и кандидат за стаж и стипендия. – Ще имаме шанс да работим в просперираща и модерна компания, насочена към бъдещето.“

Първият интерактивен кабинет в МГУ „Св. Иван Рилски“ е направен по програма „Българските добродетели“

Първият интерактивен кабинет в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ е направен с дарение по програма „Българските добродетели“ от дружествата „Геотехмин” ООД, „Елаците-Мед АД”, „Геострой” АД и „Геотрейдинг” АД. Компаниите дариха 4 графични таблета, 4 лаптопа, дисплей и друга техника, с която онлайн обучението се доближава като качество максимално до присъственото. 

Пълен комплект от оборудването е разположен в заседателната зала на Минно-технологичния факултет и се използва при онлайн обучения на студенти и при официални видеоконферентни връзки. Останалите устройства са предоставени на преподавателите от Геологопроучвателния факултет и Минно-електромеханичния факултет. Те се използват от различни зали на университета. Техниката е нужна при преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда, а през изминалата година преподаването е било почти изцяло от разстояние. 

Електронното обучение се провежда в Microsoft Teams. Излъчването се осъществява през профил от интерактивния кабинет, а преподавателят влиза със свой профил. Използват се две камери – едната е под дисплея, монтиран на стената, а другата – на таблета. Така студентите могат едновременно да виждат преподавателя и залата, в която се разполагат необходимите материали за провеждане на лекцията или упражнението.

За предимствата на интерактивния кабинет разказва доц. д-р Захари Динчев – ръководител катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност“: „Най-много ни помага графичният таблет, който дава възможност колегите да виждат написаното на момента, като това е особено важно по време на упражненията. Използването на мишка при писане е много трудно. Ако упражнението е под формата на презентация, студентите не го възприемат и гледат на него като на лекционен материал. Различно е, когато преподавателят създава задачата от нулата“.

Различните слайдове, върху които преподавателите пишат, имат ролята на различни учебни дъски, които могат да се номерират и да се изпратят на студентите по време или след упражнението.  

За преимуществата на графичните таблети по време на лекции разказва асистент Димитър Кайков от катедра „Разработване на полезни изкопаеми“: „Върху вече направена схема можем да чертаем пояснителни записки, да щриховаме площи, да наименуваме обозначения, да изписваме формули и това е значително по-лесно в сравнение с използването на мишка“. 

„Използваме интерактивния кабинет и при провеждане на научни журита, при предварителна защита на дисертации, както и при дипломни защити, когато студентите са карантинирани“, обяснява зам.-деканът на Минно-технологичния факултет доц. д-р Евгения Александрова.