„Булгаргаз“ приема влизането на ДАНС и МВР като възможност да се установи истинатаБордът на директорите на компанията изпрати съобщение до медиите

Съветът на директорите на „Булгаргаз“ излезе със съобщение до медиите по повод влизането на екип на МВР и ДАНС в компанията. В него се казва, че  в дружеството понастоящем се извършват няколко проверки от контролни органи, включително от служители на ДАНС и ГДНП. В качеството си на обществен доставчик със стратегическо значение за българския газов пазар, “Булгаргаз”  редовно е обект на одитни и други проверки от страна на компетентните институции.От борда на директорите смятат, че това е необходимо и полезно за укрепване на доверието на обществото към работата на дружеството. “Булгаргаз”  приема проверките като добра възможност за установяване на истината по редица въпроси, свързани с цените и доставките на природен газ. Екипът на “Булгаргаз” ЕАД оказва пълно съдействие на представителите на проверяващите институции, като продължава работа в полза на собственика на дружеството – българската държава, на неговите клиенти и на българското общество“, се казва в съобщението.
“Булгаргаз” ЕАД ще продължи политиката си на откритост и прозрачност.