Агенция „Митници“ променя сметките си от утреОт 1 януари 2022 г. Агенция „Митници“ открива две нови единни сметки за плащания на публични задължения в БНБ, съобщиха от агенцията.

Едната сметка е за плащания на задължения по митническото законодателство, глоби и санкции. Другата сметка е за плащания на задължения по акцизното законодателство.Досега действащите сметки за приходи в централния бюджет на Агенция „Митници“ в търговските банки ще спрат от същата дата.

Отпада изискването за въвеждане на различни кодове за различните видове плащане в платежните документи, с които икономическите оператори и гражданите превеждат сумите за погасяване на публичните си задължения. Предоставя се възможност за плащане на задължения по митническо и акцизно законодателство чрез виртуален ПОС терминал в е-портала на „Митници“.

За плащанията по митническото законодателство се премахват кодът на вида плащане и разпределението по митническо учреждение от досега съществуващата виртуална сметка на задълженото лице.

За всяко задължено лице по акцизното законодателство се въвежда виртуална сметка, в която за него ще се визуализират всички постъпили плащания, възникнали вземания и непогасени задължения за акциз при сделки в страната и лихви, считано от 1 януари 2022 г. Тази промяна ще осигури по-лесна обработка на задълженията и възможност за приоритизирането им – заявяване на поредност на погасяването им, съгласно разпоредбата на 44, ал. 8 от ЗАДС.

Според митническите служители целта на промените е икономическите оператори и гражданите, които извършват преводи директно към „Митници“, ще бъдат улеснени при плащанията на публичните си задължения и ще се възползват от редица предимства. Например отпада необходимостта задълженията към различните териториални дирекции да се плащат по различни банкови сметки в различни търговски банки, което намалява разходите за банкови преводи и вероятността от грешки при преводите.

В същото време се предлага улеснено управление на съществуващата досега виртуална сметка на задължените лица чрез премахване на код на вид плащане от виртуалната сметка, премахване на разпределението по митническо учреждение във виртуалната сметка, като по този начин задълженото лице ще може да погасява от общата натрупана сума по сметката всеки вид задължение, възникнало по митническото законодателство.

Номерата на банковите сметки и изискванията за попълване на платежните документи вижте в секция Информация за бизнеса – Банкова информация – Банкови сметки на Агенция „Митници“.