Три инвестиции за над 54 млн. лв. ще разкрият 240 работни места (Обзор)Три сертификата за инвестиции на обща стойност 54,2 млн. лв. връчи министърът на икономиката Кирил Петков във вторник.Те са клас А и предвиждат разкриването на около 240 нови работни места.

Първият сертификат беше връчен на “Тракия Глас България” за проекта “Цех за крайна обработка на произведената продукция” в Търговище. Инвестицията е на обща стойност 27,382 млн. лв. и ще разкрие 10 нови работни места. Заводът е част от турската група “Шишеджам” и произвежда плоско стъкло.

Фирмата “Готмар” в Съединение получи сертификат за увеличаване на производствения си капацитет чрез придобиване на нови производствени мощности и изграждане на складове, както и намаляване на разходите за електроенергия чрез изграждане на фотоволтаична инсталация на обща стойност 16,8 млн. лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат разкрити 200 нови работни места. “Готмар” е специализирана в преработване на термопластмаси и предлага решения за опаковане.

“Теклас България” получи третия сертификат клас А за инвестиционен проект “Разширение на производството и изграждане на роботизиран склад за съхранение на готова продукция” във Враца. Той е на обща стойност 10 млн. лв. и открива 30 работни места. Компанията произвежда компоненти от каучук, пластмаса и метал за автомобилната индустрия.

Министър Петков благодари на инвеститорите затова, че реализират и разширяват продукцията си на територията на България, като подчерта, че всички инвестиционни проекти са експортно ориентирани, което допринася в голяма степен за икономическия растеж на България. Едва 14% от компаниите у нас притежавали експортен потенциал. Според него страната трябва да подпомага и насърчава подобни компании, тъй като стандартът ни на живот зависи от точно такъв тип износ – с висока добавена стойност и разпръснат из цяла България. Освен това и трите проекта се реализират извън столицата и имат съществен принос за регионалното икономическо развитие.