“Газпром” плаща авансово 683 млн. лв. за капацитет. България пести 106 млн. за тръби и заемите за тях“Булгартрансгаз” ще използва част от парите, за да плати на “Консорциум Аркад” за “Балкански поток”683 млн. лв. ще плати авансово “Газпром” за резервирания от нея капацитет за ползване на българската газопреносна мрежа. Руската компания сама е изразила готовност за това, съобщава “Булгартрансгаз”.

Авансовото плащане е по сключения договор за резервация на капацитет до 30 юни 2023 г. Дотогава “Газпром” дължи общо 704 477 888,26 лв. без ДДС, като сумата е изчислена при прогнозна годишна индексация от 1,7%. При прилагането на дисконтов фактор от 2,7% на годишна база сумата за авансовото плащане възлиза конкретно на 683 302 760,39 лв. без ДДС, посочват от “Булгартрансгаз”.

Парите ще се използват за частично погасяване на задължения към “Консорциум Аркад” – основния изпълнител на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура, която върви паралелно на северния газопровод до българо-сръбската граница. Става въпроса за т. нар. газопровод “Балкански поток”.

Българската компания ще заплати предсрочно 461 млн. лв., като по този начин дружеството няма да дължи оскъпяване за строителството, от което ще бъдат спестени 80 ,3 млн. лв. “Булгартрансгаз” щял да успее да икономиса още 14,6 млн. лв. в резултат от допълнителното намаление на процента на дължимото оскъпяване за тригодишен период.

Освен това дружеството ще погаси предсрочно и 65 млн. евро кредити към търговски банки. Това щяло да донесе спестяването на други 11,7 млн. лв. от разходите за лихви, както и ще възстанови предоставени обезпечения в размер на 24  млн. лв.

Останалите 95  млн. лв. от авансовото плащане на “Газпром” българското газово дружество ще използва за заплащане на бъдещи оперативни, инвестиционни и финансови разходи.

По изчисленията на компанията всички тези операции щели до доведат до спестяването на общо 106 млн. лв. разходи.