Поне 20% по-високи цени на тока за фирми, които не са избрали търговецДесетки хиляди още не искат да излизат на свободния пазар, написаха нова методика, за да има наказателни тарифиНова методика, която определя цената на доставчик от последна инстанция, публикува за обществено обсъждане КЕВР. Тя трябва да влезе в сила от 1 юли и се прави заради либерализацията, при която целият бизнес отива на свободния пазар от другия месец.

Според новата методика повече няма да се повтори сегашната ситуация и да има по-ниски от пазарните цени на тока, осигуряван от доставчиците от последна инстанция.

По презумпция

цената на ток на

тези доставчици

трябва да е

наказателно

висока,

за да не престояват фирмите при тях, а бързо да си търсят търговец.

Методиката обвързва тарифите на доставчика от последна инстанция с почасовите цени на пазара “Ден напред” на Българската независима електроенергийна борса и с тези за недостиг на балансиращия пазар. По този начин се гарантира, че заплащаните от клиентите цени ще бъдат във всеки един момент значително по-високи от пазарните, тоест

няма да имат

стимул да

остават при

доставчик

Предотвратяват се и необосновано високи цени на доставка, като същевременно се осигурява приемлива възвръщаемост от предоставянето на услугата.

По този начин се гарантира по-голяма равнопоставеност, предвидимост и сигурност в отношенията между доставчиците от последна инстанция и техните клиенти, пише в обосновката си комисията.

Новата формула, по която се определя наказателната цена на доставчиците от последна инстанция, е сравнително по-проста от предишната. 80% от електроенергията са по тарифа за съответния час на платформата “Ден напред” на енергийната борса – тоест тя е пазарна.

Другите 20% може да се нарекат наказателна цена, защото тя е според балансиращия пазар при недостиг. Тоест плаща се по тарифите, когато на бизнес клиент не му достига ток, което означава на високи цени.

Към общата

тарифа се

прибавят и

5% надбавка

за самия доставчик, както и мрежовите услуги – цени за достъп и пренос през преносната и разпределителната мрежа, таксата “Задължения към обществото”, ДДС и акциз.

Изчисленията показват, че цената на тока при доставчика от последна инстанция ще бъде около 26% по-висока от пазарната, изчислиха експерти.

Дали и това ще е стимул на малките фирми да изберат търговец, ще стане ясно през август, когато дойдат сметките им за ток. От енергетиката коментират, че при сметка от 30 лв. за малка фирма тя едва ли ще почувства толкова драстично, че купува ток на наказателна цена.

На 10 юни изтече срокът, от който малкият бизнес, досега купувал ток на регулирания пазар, трябваше да е избрал търговец и да си е подал документи, за да излезе от 1 юли на свободния пазар. Законът задължава да го направят до тази дата. Ако са пропуснали, директно се прехвърлят към доставчик от последна инстанция, за да не останат без електроенергия.

Проверка преди 10 дни на в. “24 часа” показа, че фризьорски салони, офиси, фитнеси и прочее обекти от малкия бизнес не бързат да излязат на свободния пазар. На 10 юни според информация на ЧЕЗ и “Енерго-Про” се забелязвало раздвижване в последните дни, но малките фирми, които са избрали търговец, са между 1500 и 2500.

Така при “Енерго-Про” преди 10 дни броят на небитовите потребители без интерес към либерализацията бе 44 000, сега са 41 500.

При ЧЕЗ от 82 000 компании избралите търговец са едва 1300 към 9 юни.

Така десетки хиляди фирми ще отидат от 1 юли към доставчика от последна инстанция и би трябвало да плащат по-висока цена за тока си.