EKО България ЕАД обявява търг на поземлени имотиEKО България ЕАД обявява търг на следните поземлени имоти:

1. София, Гара Искър (НПЗ Искър)• Поземлен имот с кадастрален №: 68134.1506.1179, София, район Искър (НПЗ Искър), ул. Илия Бешков 3;

• Сграда с кадастрален №: 68134.1506.1179.1

2. София, Люлин (Околовръстен път)

• Поземлен имот с кадастрален №: 68134.4354.693, София, ж.к. Люлин;

• Сграда с кадастрален №: 68134.4354.694, София, ж.к. Люлин;

• Поземлен имот с кадастрален №: 68134.4354.695, София, ж.к. Люлин.

3. Варна (бул. Хуниади)

• Поземлен имот с кадастрален №: 10135.4508.21, Варна, бул. Владислав Варненчик, п.к. 9000.

4. София (Дружба)

• Поземлен имот с кадастрален №: 68134.1504.2416, София, район Искър;

• Поземлен имот с кадастрален №: 68134.1504.2417, София, район Искър;

• Поземлен имот с кадастрален №: 68134.1504.2422, София, район Искър.

Компаниите, които проявяват интерес, следва да изпратят писмо с потвърждение (като уточнят за кой имот) на имейл procurement@eko.bg, най-късно до 30.04.2021 г.

При възникнали въпроси се свържете на имейл procurement@eko.bg или на телефон +359 895 561 634.

EKO Bulgaria EAD is pleased to announce a tender for the sale of the following land plots:

1. Sofia, Gara Iskar (NPZ Iskar)

• Land plot ID cadaster No: 68134.1506.1179, Sofia, District of NPZ Iskar, 3 Ilya Beshkov str.

• Building ID cadaster No: 68134.1506.1179.1, Sofia, District of NPZ Iskar.

2. Sofia, Liulin (Ring road)

• Land plot ID cadaster No: 68134.4354.693, Sofia, District of Liulin.

• Land plot ID cadaster No: 68134.4354.694, Sofia, District of Liulin.

• Land plot ID cadaster No: 68134.4354.695, Sofia, District of Liulin.

3. Varna, Huniadi blvd.

• Land plot ID cadaster No: 10135.4508.21, 9000 Varna, District of Vladislav Varnenchik.

4. Sofia, Drujba

• Land plot ID cadaster No: 68134.1504.2416, Sofia, District of Iskar.

• Land plot ID cadaster No: 68134.1504.2417, Sofia, District of Iskar.

• Land plot ID cadaster No: 68134.1504.2422, Sofia, District of Iskar.

To participate, you will first need to send an email to procurement@eko.bg confirming your interest and for which land plot by 30.04.2021 latest.

EKO Bulgaria will send to prospective bidders the tender documents.

Please contact procurement@eko.bg or call +359 895 561 634 if you have any questions.