<p>Президентът Радев: Здравната ни система се нуждае от лечение</p>

К оронавирусът разкри болезнено недостатъците на здравната ни система – неравенствата в достъпа до медицински услуги и дисбалансите в разпределението на човешкия и финансов ресурс.

Трагичен доклад на „Амнести“ за РС Македония: Омраза и дискриминация

Г одишният доклад на „Амнести интернешънъл“ за Северна Македония, публикуван днес, заключва, че „въпреки прилагането на реформите, определени от Европейската комисия, опасенията относно безнаказаността, речта