Замразени са плащания по кредити за 30 милиарда евро в Гърция

Заемите в Гърция, чиито изплащания са замразени поради пандемията, възлизат на 30 милиарда евро и са на около 400 000 индивидуални и корпоративни кредитополучатели, съобщи Асоциацията на гръцките банки, предаде вестник Kathimerini.

Мораториумът върху плащанията на траншовете изтича на 31 март. Всички банки, както и компаниите, управляващи заемите по тях, са създали специални програми за постепенно възстановяване на траншовите плащания. Целта им е да предотвратят тези заеми да се превърнат в неефективни, което би принудило банките да отделят пари от резерва си, за да ги покрият и би представлявало сериозна заплаха за техния капитал.

Националната банка на Гърция ще предложи програмата Ethnogefyra, която ще намали дължимите вноски с до 50% през 2021 г. за клиенти, които докажат, че не могат да платят първоначалната вноска за дълговете си. Alpha Bank изпълнява т.нар. „стъпка-нагоре“ програма, която предвижда персонализирани договорености относно размера на вноската в продължение на няколко месеца, при условие че клиентът е започнал да изплаща дължимите си вноски.

Програмата на Банка „Пиреос“ за кредитополучатели, чиито плащания са замразени поради COVID-19, предвижда намалени траншови плащания за следващите 18 месеца, съобщи кредитната институция.

От банката добавиха, че възстановяването на заеми, при които плащанията са били спрени, ще се извърши чрез програма за намалени плащания, която постепенно ще се увеличава, докато кредитополучателите бъдат включени в онлайн програма с използването на електронни подписи.

Кредитополучателите, чиито плащания са спрени, след мораториума ще могат да плащат част от траншовете си за следващата година и половина – 50% от тях през цялата 2021 г. и 75% за първата половина на 2022 г. По този начин те ще се върнат към плащане на 100% през втората половина на 2022 г., като срокът на техния заем ще бъде удължен.