Л ице от български произход, което не е български гражданин, има право да му бъде издадена карта на лице от български произход по законовия ред и условия.

Със 102 гласа „за“, 23 – „против“ и четирима „въздържал се“, парламентът гласува на първо четене промени в Закона за българските лични документи, внесени от „Обединени патриоти“.

Картата на лице от български произход удостоверява самоличността и правото на пребиваване на територията на страната ни както и гарантира права, изрично предвидени от закона.

От момента на издаване на картата

лицето придобива право на постоянно пребиваване у нас, картата е валидна само в границите на държавата и не е необходима виза за влизане или излизане. Лицето има и право на достъп до трудовия пазар, еднакво с това на българските граждани.

Заложено е процедурата по издаване да е сходна с тази за личните документи на българските граждани.

Българският произход ще бъде установяван с документи, определени в Закона за българите, живеещи извън Р България и с удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.

Заявлението за карта се подава лично до МВР или до дипломатическите ни представителства зад граница. Ако то е подадено в консулска или друга дипломатическа мисия, картата се издава за 90 дни.

Тя се обявява за невалидна при придобиване на българско гражданство.

Целта на промените е да бъде въведена специфична категория лични документи с удостоверяваща и оправомощаваща функция в рамките на стриктно разписана процедура. Така ще бъдат облекчени и икономическите ни мигранти, които в момента са чужди граждани и не могат да имат двойно гражданство, пише в мотивите.

Това ще е начин да привлечем етнически българи, които да живеят в България, а не да даваме възможност на нелегални мигранти да живеят в страната ни, посочи Юлиан Ангелов, един от вносителите на текстовете.

Тодор Байчев от БСП обаче посочи, че предложеното противоречи на действащото законодателство както и е в колизия с европейското право. България е подписала регламент на ЕП за определяне не трети страни, чиито граждани трябва да притежават визи, коментира депутатът.

Лидерът на НФСБ и зам.-председател на НС Валери Симеонов изтъкан, че законопроектът е важен в два аспекта, нуждата от него се определя от нуждите на пазара на работна ръка. Вторият аспект е, че ще помогне за решаване на демографските проблеми у нас.