Институтът за пазарна икономика изчислява цялостния ефект от дейността на Лидл България върху българската икономика

Анализът се извършва по утвърден модел и световни стандарти за изготвяне на оценка на въздействие За 10 години присъствие на пазара Лидл

1 2 3 6